Cách suy nghĩ, Nhật kí, truyện ngắn hàng ngày

Con đường học tiếng Việt gian nan…

Anh cố gắng học tiếng Việt để xoay sở công việc từ khi sang Việt Nam 2 ...

Nhật kí

Câu chuyện cầu giao nước

Một ngày nọ, công tơ nước vẫn quay trong khi không có ai ở nhà và làm tiền nước tháng ...

Cách suy nghĩ

Mình đã không nghĩ rằng sẽ kết hôn với người nước ngoài, đặc biệt là với người Nhật Bản…

Khi bắt đầu chọn ...